Etter mer enn 20 år i treningsbransjen ved diverse treningssenter kjeder og andre trenings institusjoner startet Renate Løw og Tonny Lehne i 2013 Funksjonell Helse AS.

Funksjonell Helse AS ble etablert med ett ønske om å bidra på «begge sider av bordet». På den ene siden ønsker vi å skape bedre aktører i markedet, og på den andre siden mer lønnsomme aktører for eiere.

«Gjennom årene har vi erfart hvordan målrettet arbeid med fokus på kvalitet gjennom helhetlig tankegang og arbeidsprosesser, har skapt økt lønnsomhet og positiv kapasitets problematikk hos aktører. På samme tid har vi da sett hvordan lojaliteten øker blant medlemmer, og hvordan nye medlemmer kommer til.» - Tonny –

Under planleggingen av Funksjonell Helse AS ble vi spurt om vi kunne hjelpe en aktør i forhold til drift, og siden dette var spennende og noe vi kunne bidra med, la vi andre planer på is og startet som konsulenter. Etter ca. ett og et halvt år som rene konsulenter på flere steder hadde vi fått flere spørsmål om vi ikke kunne kjøre gruppetrening for en gruppe damer. Så høsten 2015 åpnet vi derfor vårt eget lille gruppetrenings og Personlig Trenings senter med de små resursene vi hadde. I et litt slitent lokale, og med kun det nødvendige utstyret, kjørte vi i gang.
«Uten mulighet for investering både i forhold til utstyr, mulighet for mye oppussing og markedsføring var vi selvfølgelig litt nervøse for hvordan dette ville bli mottatt. Vi viste at klasse produktene var gode siden vi hadde laget og kjørt de på andre sentere, men viste samtidig at vi ikke kunne konkurrere i forhold til fancy utstyr og smashing lokaler. Etter to år, har vi nok en gang fått bekreftet at kvalitet samtidig som enkeltmennesket blir satt i fokus lønner seg.» - Renate -

Siden andre aktører har kontaktet oss med ønske om å kjøre FH klasse produkter, har vi nå gjort FH Trening tilgjengelig for treningssenter som ett grunnlag for deres gruppetrening.

Funksjonell Helse AS har derfor «hovedsete» på vårt gruppetrening og PT senter i Mjøndalen i Buskerud. Her vil vi fortsette å kjøre FH trening klasser og kurser så lenge det er noen som ønsker å være med.