Funksjonell Helse AS

Etablert Januar 2013 av Renate Løw og Tonny Lehne.

Etter mer enn 20 i treningsbransjen ved diverse treningssenter kjeder og andre trenings institusjoner, så vi behovet for bedre kvalitet og kompetanse i bransjen, spesielt innenfor gruppetrening og personlig trening. Vi har selv erfart hvordan strategisk og målrettet arbeid med fokus på kvalitet i alle ledd, samtidig som enkelt mennesket blir satt i fokus gjennom helhetlig tankegang og arbeidsprosesser, har skapt økt lønnsomhet og positiv kapasitets problematikk.

Funksjonell Helse AS ble etablert med ett ønske om å bidra på «begge sider av bordet». På den ene siden ønsker vi å skape bedre aktører for «brukerne», og på den andre siden mer lønnsomme aktører med høyere kvalitet for medarbeidere og eiere. Vi ønsker derfor å bidra med produkter som kan inspirere og motivere, forebygge og ivareta, videreutvikle og engasjere privatpersoner og bedrifter innenfor helse og fysisk aktivitet.

Vår visjon «Kropp og sinn i balanse gjennom tverrfaglig kompetanse», forteller hva Funksjonell Helse AS ønsker å oppnå for både de som driver og jobber med fysisk aktivitet og helse.

Ingen innlegg i denne seksjonen