Etter gjentatte erfaringer om hva gruppetrening med fokus på kvalitet, kompetanse og deltagernes opplevelser gjør for et treningssenter, har Renate Løw og Tonny Lehne endelig valgt å dele FH trening med resten av treningsverden.

FH trening er et totalkonsept innenfor gruppetrening. I tillegg til 16 konsepter, 19 klasser med nye programmer hver 4. måned, får hvert senter oppfølging og veiledning, og hver instruktør får muligheten til oppdatering og personlig oppfølging.

«I løpet av en termin bør dekningsgraden på gruppetrening ligge mellom 60% og 70% på et senter. For å komme dit holder det ikke med bare noen klasser som trekker mange deltagere. Det er grunnlaget for gruppetreningen som må trekke deltagerne, og det er dette grunnlaget FH trening er.» -Tonny Lehne

Med FH trening kan du fritt velge de klassene du ønsker for ditt senter, slik at du kan tilby gruppetrening som passer for dine medlemmer. Samtidig er også happeninger og spesialtimer en del av konseptet.

FH trening er ikke istedenfor, men i tillegg til. Du skal ikke slutte med de konseptene som går bra, men gjøre de andre klassene like attraktive for medlemmene. FH trening vil gi deg muligheten til å få en timeplan med stor variasjon og kvalitet som både medlemmer og ansatte vil trives med.

FH trening ble startet som en del av Funksjonell Helse i 2013, og har side den gang vært testet ut på forskjellige treningsinstitusjoner.

«Når vi startet FH trening som et gruppetreningskonsept i 2013, var dette et konsept som kun skulle tilhøre Funksjonell Helse. Etter å ha erfart hvordan det fungerer på forskjellige typer sentere, og fått flere spørsmål om dette er mulig å ta inn, bestemte vi oss i 2017 om å dele FH trening.» -Tonny Lehne

Når ferdige gruppetimer kommer på film hvor man kan lære seg opplegget og kjører time, er det lett å glemme viktigheten av instruktørens rolle. FH trening legger stor vekt på kompetanse, kvalitet og videreutvikling hos den enkelte instruktør, og stiller derfor krav til oppdatering og personlig veiledning.

«Det er jo ingen hemmelighet at knall bra gruppetrening fører til flere medlemmer. Dette har vi sett eksempler på flere steder opp igjennom årene.» Renate Løw

Er dette noe du vil vite mer om, og prøve på ditt senter?
Send oss en Epost: post@funksjonellhelse.no

Blogginnlegg

Det er lett å glemme viktigheten av instruktørens rolle.

FH trening legger stor vekt på kompetanse, kvalitet og videreutvikling hos den enkelte instruktør, og stiller derfor krav til oppdatering og personlig veiledning.

Les mer