Det er lett å glemme viktigheten av instruktørens rolle.

27. april, 2018

FH trening legger stor vekt på kompetanse, kvalitet og videreutvikling hos den enkelte instruktør, og stiller derfor krav til oppdatering og personlig veiledning.